ALMS ve Perculus +

ALMS Video Kılavuzlar
ALMS Kullanım Kılavuzları (PDF)


ALMS - Yönetici Kılavuzu (PDF)
ALMS - Kullanıcı Kılavuzu (PDF)
ALMS - Kullanıcı Kılavuzu (PDF)
ALMS - Kullanıcı Kılavuzu (PDF)

Perculu Plus Video Klavuzlar
Perculus Plus Kullanım Klavuzları (PDF)


ALMS - Yönetici Kılavuzu (PDF)
ALMS - Kullanıcı Kılavuzu (PDF)
ALMS - Kullanıcı Kılavuzu (PDF)
ALMS - Kullanıcı Kılavuzu (PDF)
© Copyright 2020 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi