Hakkımızda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı öğretim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak. Uzaktan eğitimde modern iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanmayı mümkün kılmakta, örgün eğitim modelinde çeşitli sebeplerle yararlanılamayan metot ve yöntemlerin eğitimde kullanılmasını sağlar.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve yetişkin eğitiminde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı programlar geliştirmek ve üniversitede örgün olarak verilmekte olan programları bu teknolojilerle desteklemek.
Uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak© Copyright 2020 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi