E-Sertifika Sonuçları Açıklandı

30 Nisan 2020

E-Sertifika Sonuçları Açıklandı


Sevgili Öğrencilerimiz, 


Sizler için açmış olduğumuz ücretsiz uzaktan eğitim sertifika programlarımıza 2534 geçerli başvuru olmuştur. E-Sertifika programlarına kayıt OBS’ den alının akademik başarı ortalaması ile yapılmıştır. Tez Nasıl Yazılır? e-sertifika programında lisansüstü öğrencilerimize ağırlık verilmiş, diğer tüm e-sertifika programlarında önlisans/lisans programı öğrencileri kontenjanın % 90’ ını, lisansüstü öğrencileri ise %10’ unu oluşturmuştur. 12 e-sertifika programına 1031 öğrencimizin kaydı yapılmıştır. Akademik başarı puanına göre e-sertifika programlarına kaydı yapılmayan 1503 öğrencimiz içinde birinci kur e-sertifika programı bittiğinde mevcut koşullara göre değerlendirme yapılacaktır. 


Sağlıklı Günler Dileklerimizle. 


Genel Bilgiler & E-Sertifika Programı

Python ile Veri Analizi Eğitimi

Temel Siber Güvenlik Eğitimi

Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi

Etkili Sunum

Tez Nasıl Yazılır

Senaryo Atölyesi

Eviews ile Ekonometrik Analiz

SPSS İle Veri Analizi Eğitimi

LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi

İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

© Copyright 2020 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi